6 de febrero de 2012

Article 58.7 TRLUCEn sòl urbanitzable delimitat,
els plans d’ordenació urbanística municipal 
concreten la delimitació dels sectors,
que poden ésser físicament

discontinus.

No hay comentarios: